ສະເພາະເຄື່ອງໃນສະຕັອກLaos52ຫລຸດລາຄາຂາຍພິເສດ.ສັ່ງເຄື່ອງແມ່ນ 1~2ມື້ຈັດສົ່ງໃຫ້ ສົ່ງໃຫ້ຟີສະເພາະຕົວເມືອງນະຄອນຫລວງ ຕ່າງແຂວງແມ່ນເສຍຄ່າຝາກເອງ